Overaller

SERUMs ovve är blå med gul text.

Pris: 450 kr. 

          400 kr för Kårmedlemmar. 


SERUMs overallsregler:

1. Du skall icke ha några andra overaller vid sidan av mig.

2. Du skall icke missbruka Overallen, ty Sexmästaren skall inte låta det bli ostraffat!

3. Tänk på Overallen, så att du helgar den.

4. Hedra din fader och din moder så att de må ge dig en Overall, må väl och lev i din Overall.

5. Du ska icke tvätta Overallen utan att vara i Overallen.

6. Du skall icke förföra andra Overallers ägare som är upptagna.

7. Du skall icke stjäla andras Overaller, Overallsdelar, eller Overallsmärken utan motsvarande utbyte.

8. Du ska icke berätta falskheter om andras Overaller.

9. Du skall icke ha begärelse till din nästas Overall.

10. Du skall icke ha begärelse till din nästas dryck, ej heller till dennes skor eller strumpor, ej heller till något annat Overallstillbehör denne må äga.


Overall

ovve-osmyckad

Pimpad Ovve
Ovve-smyckad

Sektionsmärket ska sitta på höger bröstficka.

- Programmärket fäster du på vänster bröstficka, närmast hjärtat.

- Ditt namn ska fästas på vänster bens framsida.

Ditt program ska fästas på höger bens baksida.


Örebro universitets andra overall färger:

SERUM - Blå

TekNat – Lila

SOBRA – Svart

Corax  – Röd

Sesam – Grå

GIH – Brun


 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola