Märken

På kontorets säljs alla sorters tygmärken som kan fästas på overallen. Vi har SERUMs alla programmärken, Bärsebacksmärket, faddermärket m.fl. Vi har även märken som säljs efter att man har utfört ett ”uppdrag” som exempelvis Cidermärket. 

Vi har även försäljning utav SERUMduk, som kan fästas på overallen eller användas som flagga.

OBS! Köp 6 märken och få ett av dem gratis; 6st för 100kr                                                 Programmärken  

Sjuksköterskeutbildningen  20kr

Sjuksköterska SSK ny

Röntgensjuksköterskeutbildningen   20kr

Röntgensjuksköterska

Audionomprogrammet   20kr

Audionom mus Audionom elefant

Akut -  Ambulansprogrammet   20kr

Ambulans

 Läkarprogrammet 20 kr

Läkare

Biomedicin- och biomedicinskanalytikerprogrammet   20kr

Biomedicin

Arbetsterapeututbildningen   20kr

Arbetsterapeut

                                 Övriga märken och tillbehör

Serum   20kr

Serum

Bärseback   20kr

Bärseback

Kalle och Hobbe 20kr

Kalle och hobbe

Serum duk   20kr

serumduk

 Nötter märket  20kr

Nötter

Nollning 20kr

Nollning

Film festival   10kr

Film

Fadder   10kr

fadder

Cidermärke   20kr

Cidermärke

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola