Vad är Serums Sexmästeri?

Sexmästeriet är till för SERUMs nya och gamla studenter. Vi anordnad fester, sittningar och andra evenemang för att göra studietiden lite roligare. 

Ordet kommer ursprungligen ifrån ordet sexa som betyder att festa. 


Sexmästerinnan Maja, sjuksköterska termin 5


sexmasterinna maja

Vice sexmästare & klubbmästare, Rami, biomedicinare


klubbmästare rami

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola